Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák BIG BRO ENTERTAINMENT KFT. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 11. B. lház. 1. em. 1., adószám:26561062-2-41), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett pothajcenter.com webhely (továbbiakban Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: BIG BRO ENTERTAINMENT KFT.
A szolgáltató székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 11. B. lház. 1. em. 1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kalmar.balazs86(kukac)gmail.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-323899
Adószáma: 26561062-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 30 491 7465
Ügyvezető: Kalmár Balázs

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztató az Adatvédelem menüpont alatt elolvasható.

A vásárlás menetéről

A Webáruház oldalán vásárolni regisztrációval, és regisztráció nélkül is lehet. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció online, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Webáruház a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A Szolgáltató jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az ügyfélszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.
A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött emailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni és a hírlevelekről le is iratkozhat.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival kapcsolatban megkeresse a megadott elérhetőségein. Az adatkezelés a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A termékekről

A Webáruházban kizárólag új termékeket lehet megvásárolni. A kínált termékekről megjelenő képek a tényleges terméket ábrázolják, amennyiben ettől eltérés van, a képen az illusztráció jelenik meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató a felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a Szolgáltató továbbítja az illetékesek felé, illetve javítja. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Regisztráció

A Főoldalon található Fiókom menüpont alatt, az ott található űrlap kitöltésével, illetve vásárlás alkalmával a pénztár oldalon kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció azonnal érvényessé válik, a visszaigazoló e-mail tájékoztató jelleggel azonnal kiküldésre kerül. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontra () kattintva elérhető. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott terméktulajdonságokat követően jelenik meg. A feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház oldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék aloldalán található “Kosárba Teszem” gombra kattintva lehet elindítani  a megrendelést, a kosár menüpontra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.
Ezt követően “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lehet eljutni a rendelést véglegesítő oldalra, ahol megadható illetve módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, fizetési és szállítási módok és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően a “Megrendelés elküldése” gombbal lehet a rendelést véglegesíteni.
A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A megrendelést a Szolgáltató ügyfélszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított következő 2 munkanapon belül sor kerül.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően a vásárlástól elállni. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, formanyomtatvány kitöltésével vagy személyesen is.
A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ és 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint.
Az ügyfél az elállási jogának gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni az árut.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. A vevő elállása esetén a Szolgáltató az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Szállítás

Módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség. A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.

Szállítási módok

 • Házhozszállítás MPL futárral: 2000 Ft
  A MPL futárszolgálat Magyarország egész területén munkaidőben 8 és 17 óra között szállítja a csomagokat.
  A szállítás díja utánvét és előrefizetés esetén is egységesen 2000 Ft.
 • Nemzetközi szállítás Európa területén belül: 3500 Ft
  Értékbiztosítás nélküli standard csomagként 3500 Ft-ért a helyi postai szolgáltatással történik a termékek kiszállítása.

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Szolgáltató állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is.

Fizetési módok

A Webáruház pénztár oldalán a vásárlónak lehetősége van az alábbi fizetési módok közül választani:
Közvetlen banki átutalás: bármely választott szállítási mód esetén a rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése elött, átutalással is kifizetheti. Ez esetben a rendelését csak az összeg jóváírását követően tudjuk teljesíteni.
Utánvétes fizetés: házhozszállítás esetén a megrendelt termék ellenértékének kiegyenlítése a futárszolgálatnak történő készpénzes (utánvételes) fizetéssel történhet.
Paypal: Biztonságos fizetés a nemzetközi készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet közreműködésével.
Online bankkártyás fizetés: Bármely választott szállítási mód esetén interneten keresztül is fizethet bankkártyával, a Stripe fizetési szolgáltató segítségével. A Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Stripe pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal tartalmáról, a bankkártyaadatokról a Webáruház nem értesül, azokat csak a Stripe rendszere éri el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. Stripe adatvédelemi nyilatkozat, szabályzatok
A Stripe online fizetési rendszere az alábbi bankkártyákkal és digitális pénztárcával történő fizetést teszi lehetővé:

 • MasterCard
 • VISA
 • American Express
 • Apple Pay (hamarosan…)
 • Google Pay (hamarosan…)

Garancia, jótállás

Jótállás, garancia

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
Garancia: Termékeinkre garanciát vállalunk. A Szolgáltató a hazai törvényeknek megfelelően, és a gyártó, forgalmazó által biztosított garanciális feltételek szerint jár el. Hibás áru kiszállítása esetén, amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, a vevő e-mailben vagy telefonon jelezheti a problémát és a kiszállítást követő 8 napon belül juttathatja  vissza a hibás árut. Amint ez megérkezik, a terméket kicseréljük vagy átvesszük javításra. A javított termék vagy cseretermék újbóli szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban a vevőnek kell hozzánk visszajuttatnia.

További információk: Garancia, vásárlási tájékoztató >>>

Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek

Ügyfélszolgálat elérhetőségei

Hétfőtől péntekig 08h-18h között telefonon: +36 70 513 – 3631
0-24 üzenetküldés: kapcsolatfelvétel email-ben >>

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Szolgáltatónak. A Szolgáltatót továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

Felelősségkorlátozás

A Webáruház oldalán keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Szolgáltató nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
 • az információtovábbítási késedelemből adódó
 • vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő
 • rendszerhibából adódó károkért.

Szerzői jogok

A Szolgáltató weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.
A Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítani és a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.